Vedúci LPS

Jakab František

Učiteľ/zamestnanec

Doktorand

Študent

Čestný člen

Externý člen