PhD

Doktorandské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach môže mať rôzne formy. V tejto časti webovej stránky predstavujeme súčasných a bývalých doktorandov, ktorí sa zapojili do Laboratória počítačových sietí (LPS) a stále sú alebo boli členmi tohto laboratória. Nájdete tu aj informácie o konferenciách a podujatiach, na ktorých sa zúčastnili doktorandi a možno aj nejaké zaujímavé obrázky.

V súčasnosti máme v CNL nasledujúcich doktorandov: