3: Podsieťovanie

Podsieťovanie umožňuje rozdeliť jednu veľkú sieť na viacero menších.

IPv4 adresa

 • 32 bitové číslo zapísané v tvare x.x.x.x
 • Skladá sa z dvoch častí:
  • SIEŤOVÁ
  • HOSTOVÁ

Sieťová maska

 • Slúži na identifikáciu sieťovej a hostovej časti IPv4 adresy
 • 32 bitové číslo obsahujúce súvislý prúd 1, za ktorým nasleduje súvislý prúd 0
  • 1 – identifikuje sieť
  • 0 – identifikuje hostov

 

Classfull podsieťovanie

 • Pri podsieťovaní siete na menšie podsiete maska ostáva rovnaká

Trieda

Maska

Vedúce bity

Prvý oktet

IP adresa

A

/8

0xxxxxxx

0-127

sieť.host.host.host

B

/16

10xxxxxx

128-191

sieť.sieť.host.host

C

/24

110xxxxx

192-223

sieť.sieť.sieť.host

 

Classless (VLSM) podsieťovanie

Pri podsieťovaní siete na menšie podsiete môže byť maska rôzna

 • Podsiete môžu mať rôznu veľkosť
 • Zabraňuje plytvaniu adresami

Dĺžka prefixu

Maska podsiete

Bitová maska podsiete

Počet podsietí

Počet hostov

/25

255.255.255.128

11111111.11111111.11111111.10000000

2

126

/26

255.255.255.192

11111111.11111111.11111111.11000000

4

62

/27

255.255.255.224

11111111.11111111.11111111.11100000

8

30

/28

255.255.255.240

11111111.11111111.11111111.11110000

16

14

/29

255.255.255.248

11111111.11111111.11111111.11111000

32

6

/30

255.255.255.252

11111111.11111111.11111111.11111100

64

2

Prílohy

📄 Podsieťovanie teória

📄 Podsieťovanie (binárne)

📂 Podsieťovanie úlohy

Pozn.: V kurze NetAcad nájdete zadanie na testovnie podsieťovania.

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.