Vedúci LPS

Michalko Miroslav

Zástupca vedúceho LPS

Jakab František

Učiteľ/zamestnanec

Doktorand

Študent

Čestný člen

Externý člen