Vedúci LPS

Michalko Miroslav

0

Zástupca vedúceho LPS

Jakab František

0

Učiteľ/zamestnanec

Doktorand

Študent

Čestný člen

Externý člen