Veda a výskum

V rámci laboratória je vytvorených viacero skupín, ktoré sa zaoberajú výskumnými činnosťami – skladajú sa z trvalých zamestnancov, doktorandov a študentov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia.

Aktuálne projektové aktivity

 • Externé projekty
  • TECHNICOM
   • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (2013-2015), ITMS: 26220220182, Operačný program výskum-vývoj, http://technicom.tuke.sk
    Aktivita 3.1 Pilotné projekty v odbore  Informačné a komunikačné technológie – Budovanie Inovačno-inkubačného laboratórneho centra aplikovaného výskumu v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb (spoločné pracovisko TUKE a podnikateľských subjektov)
    A, Aplikovaný výskum v oblasti pokročilých IPTV, streamingovych a komunitných riešení nových generácií, detekcia a prevencia rôzných typov anomálneho správania sa, automatizovanej dramatizácie čítaného textu  a riešenia problemov inteligentnej domacnosti
    B, Aplikovaný výskum v oblasti poskytovania inteligentných služieb v prostredí cloud rešení a zabezpečenia doručovaného obsahu
  • KC
   • Kompetenčne centrum znalostnych technologii pre inovacie produkčnych systemov v priemysle a Službach (2011-2014), IMTS 26220120020, Operačný program „Výskum a vývoj“, http://portal.tuke.sk/wps/portal/kczatips/,
    a. Aktivita 2.2.2 Výskum a vývoj znalostných technológií pre inovácie služieb – Interaktivita v poskytovaní sofistikovaných multimediálnych služieb prostredníctvom IP TV a riešenia problematiky smartmeteringu (spolupráca s Antik Telecom)
    b. Aktivita 2.2.4 Podpora pre inteligentné služby v oblasti manažmentu rozsiahlych informačných systémov (spolupráca s T-Systems Slovakia)
  • TEMPUS
   • Projekt TEMPUS, 2011-2014, „Tovwards Trust in Quality Assurance“ – TRAST.
    Cislo zmluvy: 11-2544/001-001, 516935-TEMPUS-1-2011-1FI-TEMPUS-SMGR
    KPI FEI TUKE je partner – celkovy rozpočet partnera: 126 430 EUR/36 mesiacov
    Koordinator projektu: University of Jyvaskyla
  • eSkills for Jobs
  • Startup centrum TUKE
   • EFEOS
   • App@Eat
   • CEELABS
   • Virtuálna prehliadka TUKE
 • Interné projekty

Archív projektových aktivít

network@lab

video@lab