Úvod Pedagogika

Pedagogika

V našom laboratóriu sa projekty riešia v rámci semestrálnych projektov, ktoré pokračujú až do diplomových prác. Výsledky mnohých z nich sú navyše prezentované na rôznych konferenciách, alebo vedeckých publikáciách.

Bakalárske štúdium 

Inžinierské štúdium 

Doktorandské štúdium 

  • Dizertačné práce:
    • Aleš Deák – Vyhodnocovanie neštandardných situácii a anomálií v informačných a komunikačných systémoch
    • Rastislav Petija – Identifikácia anomálií v prostredí internetu vecí
    • Ivana Nováková – Výskum metód využitia rozšírenej reality v priemyselnej praxi