Pedagogika

V našom laboratóriu sa projekty riešia v rámci semestrálnych projektov, ktoré pokračujú až do diplomových prác. Výsledky mnohých z nich sú navyše prezentované na rôznych konferenciách, alebo vedeckých publikáciách.

Bakalárske štúdium 

Inžinierské štúdium