Úvod Pedagogika

Pedagogika

V našom laboratóriu sa projekty riešia v rámci semestrálnych projektov, ktoré pokračujú až do diplomových prác. Výsledky mnohých z nich sú navyše prezentované na rôznych konferenciách, alebo vedeckých publikáciách.

Bakalárske štúdium 

Inžinierské štúdium 

Doktorandské štúdium 

 • Dizertačné práce:
  • Milan Krendželák – Hierarchical Text Classification with Machine Learning
  • Matej Kostroš – Modely detekcie anomálií a neštandardných situácií v informačných a komunikačných systémoch
  • Roman Vápeník – Riešenie niektorých problémov sledovanie objektov prostredníctvom mobilných sieťových zariadení
  • Aleš Deák – Vyhodnocovanie neštandardných situácii a anomálií v informačných a komunikačných systémoch
  • Ivan Manov – Výskum metód riešenia neštandardných situácii a anomálií v prostredí informačných a komunikačných infraštruktúr inteligentného urbanistického priestoru.
 • Nové témy