Úvod Pedagogika RPRI: Riešenie problémov rozsiahlych infraštruktúr

RPRI: Riešenie problémov rozsiahlych infraštruktúr

995
0

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2021/2022

 

Garant predmetu: doc. Ing. František Jakab PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Zimný – študijný program Informatika a Počítačové siete
Forma hodnotenia: Skúška
Prerekvizity: Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach
Technológie na báze prepínaných sietí

 

I. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Náplň cvičení je založená na praktických cvičení kurzu CCNP TSHOOT sieťového akademického programu Cisco (Netacad).  Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia.

II. HODNOTENIE PREDMETU

Podmienky udelenia zápočtu:

  • Max. 3 absencie z cvičenia.
  • Min. 21 bodov zo zápočtu, min. 31 bodov zo skúšky.
  • Náhradný pokus z testovania praktických znalostí: Posledný týždeň semestra.
  • Znalosť základov technickej angličtiny.
  • Vykonanie praktickej záverečnej skúšky CCNP TSHOOT.

Zápočet – max. 40 bodov:

  • Účasť na prednáške: 9 bodov.
  • Testovanie praktických znalostí: 31 bodov (12. týždeň).

Skúška – max. 60 bodov:

  • Teoretický test: 10 bodov.
  • max. 50 bodov za ústnu/písomnú odpoveď.

Poznámka:

  • Od študentov sa vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.

III. ROZVRH CVIČENÍ

 
Deň Čas Skupina
Streda 07:30 – 09:00 prednáška
Streda 09:10 – 10:40 1
Streda 10:50 – 12:20 2