Riešenie problémov rozsiahlych infraštruktúr

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2022/2023

 

Predmet zabezpečuje: doc. Ing. František Jakab PhD.
Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Zimný – študijný program Informatika a Počítačové siete
Forma hodnotenia: Skúška
Prerekvizity: Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach
Technológie na báze prepínaných sietí

 

I. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Náplň cvičení je založená na praktických cvičení kurzu CCNP TSHOOT sieťového akademického programu Cisco (Netacad).  Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia.

II. HODNOTENIE PREDMETU

Podmienky udelenia zápočtu:

 • Max. 3 absencie z cvičenia.
 • Min. 21 bodov zo zápočtu, min. 31 bodov zo skúšky.
 • Náhradný pokus z testovania praktických znalostí: Posledný týždeň semestra.
 • Znalosť základov technickej angličtiny.
 • Vykonanie praktickej záverečnej skúšky CCNP TSHOOT.

Zápočet – max. 40 bodov:

 • Účasť na prednáške: 5 bodov.
 • Zadanie: Modelovo riadené programovanie: 20 bodov.
 • Testovanie praktických znalostí: 15 bodov (11. týždeň).

Skúška – max. 60 bodov:

 • Teoretický test: 10 bodov.
 • max. 50 bodov za ústnu/písomnú odpoveď.

Poznámka:

 • Od študentov sa vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.

III. ROZVRH CVIČENÍ

 
Deň Čas Skupina
Streda 07:30 – 09:00 prednáška
Streda 09:10 – 10:40 1

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.