Úvod Pedagogika TnBPS: Technológie na báze prepínaných sietí

TnBPS: Technológie na báze prepínaných sietí

5391
0

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2021/2022

Garant predmetu: doc. Ing. František Jakab PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Letný – študijný program Informatika
Forma hodnotenia: Skúška
Prerekvizity: Počítačové siete (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 1,2)
Aplikácie počítačových sietí (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 2,3)
Prednášajúci: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Cvičiaci: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Odborne asistujúci: Ing. Rastislav Petija, PhD.
Bc. Erika Abigail Katonová
Bc. Michaela Matisková
Bc. Miroslav Murín
Bc. Tomáš Buček
Bc. Jakub Knuteľ

I. AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Obsahová náplň predmetu je pokrytá NetAcad kurzom CCNP SWITCH v7, ku ktorému neexistuje on-line verzia kurikula. Odporúčanou študijnou literatúrou je kniha z vydavateľstva Cisco Press:

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide: Foundation learning for SWITCH 642–813

ebook ISBN: 0132172232 / 9780132172233

Print book ISBN: 1587058847 / 9781587058844

autori: Richard Froom, Balaji Sivasubramanian, Erum Frahim

II. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny ONLINE alebo fyzicky v laboratóriu L512A, 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

III. HODNOTENIE PREDMETU

Podmienky udelenia zápočtu:

  • účasť na cvičeniach (100%)
  • vykonanie praktickej záverečnej skúšky CCNP SWITCH
  • získanie minimálne 21 bodov (viď nižšie)

Zápočet – max. 40 bodov:

  • max. 9 bodov za testovanie vedomostí na cvičení (vždy 1 otázka za predchádzajúcu prednášku)
  • bodové hodnotenie zápočtu = 20+P+(2-P/10)(SBA-70)/3, kde P je počet bodov za testovanie/aktivitu a SBA je bodové hodnotenie praktickej záverečnej skúšky

Skúška – max. 60 bodov:

  • max. 10 bodov za test
  • max. 50 bodov za ústnu odpoveď

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Týždeň Cvičenie
1 zaradenie do tried, príprava laboratórnych zariadení (Lab 1–1, Lab 1–2)
2 VLANs, Trunking, VTP (Lab 2–1)
3 EtherChannel (Lab 2–2)
4 STP (Lab 3–1, Lab3–2, Lab 3–3)
5 MSTP (Lab 3–4)
6 Inter-VLAN Routing (Lab 4–1, Lab 4–2, Lab 4–3)
7 FHRP, IP SLA (Lab 5–1, Lab 5–2)
8 L2 Security (Lab 6–1, Lab 6–2, Lab 6–3)
9 VoIP, Multicast, WLAN Controller (Lab 7–1, Lab 7–2, Lab 7–3)
10 Štátny sviatok – veľkonočný pondelok
11 OpenFlow a sieťová programabilita
12 Praktická záverečná skúška (Packet Tracer alebo reálne zariadenia v laboratórnych podmienkach)
13 Praktická záverečná skúška (Packet Tracer alebo reálne zariadenia v laboratórnych podmienkach)

V. ROZVRH CVIČENÍ

Deň Čas Skupina Vyučujúci
Pondelok 12:20 – 13:50 prednáška Peter Feciľak
Pondelok 14:00 – 15:30 1 (cvičenie) Peter Feciľak

Súbory: EN_SWITCH_SLM_v6_0

Predchádzajúci článokJarný IT tábor – Nebojte sa vedy
Ďalší článokNAG 2020 a NetAcad konferencia