Erika Abigail Katonová

Doktorand

Email: 

erika.abigail.katonova@cnl.sk

Miestnosť: L9_A534

Dizertačná práca: Garancia kvalitatívnych parametrov prenosu v sieťových infraštruktúrach na báze progresívnych technológií pre centralizované riadenie smerovacích a prepínaných procesov.

Adresa: Košice