Stropko Tibor

Externý člen

Pozícia v CNL:

Adresa:

Koníčky:

yoyo
včely