Gábor Peter

Externý člen

Pozícia v CNL:

Povinnosti v CNL:

 služba v laboratóriu
práca na VL/Edinet

Vývoj:

 VL/Edinet

Koníčky:

 Aikido
Volejbal