Kestrová Martina

Externý člen

Pozícia v CNL:

Povinnosti v CNL:

Sluzba v laboratoriu L9_A512 v pondelok.