Nováková Ivana

Doktorand

Telefón:
+421 55 602 3651

 
Dizertačná práca:
Výskum metód využitia rozšírenej reality v priemyselnej praxi