Názov práce
Detekcia neštandardného správania v multikamerových systémoch

Roky štúdia
2014-2018 – doktorandské štúdium (PhD.)
2012-2014 – inžinierske štúdium (Ing.)
2009-2012 – bakalárske štúdium (Bc.)


E-mail
roman.vapenik@cnl.sk

Miestnosť
Letná 9, miestnosť B508 „skleník“, klapka (055 / 602) 7078
UVP Technicom, miestnosť č. 116, klapka (055 / 602) 3603


Konzultačné hodiny
Stretnutie si dohodnite emailom

Výskum a práca
 • výučba:
  Počítačové siete (2. ročník) – CCNA1, CCNA2
  Aplikácie počítačových sietí (3. ročník) – CCNA3, CCNA4
  // v prípade potreby
  Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach (4. ročník) – CCNP Route
  Projektovanie počítačových sietí (4. ročník) – CCNP Switch
  Riešenie problémov rozsiahlych infraštruktúr (5. ročník) – CCNP Trobuleshoot
 • vedie bakalárske práce:
  Vizuálne značky v obraze
  Inovatívne riešenia pre podporu výučby počítačových sietí
  Monitorovanie prevádzky teleprezentačnej infraštruktúry
  Zjednodušenie registrovania používateľov do lokálnej siete
  Interaktívny e-learningový portál
  Systém pre monitoring priestorov laboratória s použitím kamier a IoT senzorov
  Vývoj webových komponentov pre sledovanie živého vysielania
  Skriptovanie v Packet Tracer a simulácie komplexných topológií
  Interaktívna detekcia osoby v reálnom čase
 • konzultuje diplomové práce:
  Aplikácia pre tajné hlasovanie počas obhajob s videokonferenciou
  Pokročilé mobilné rozhranie pre systémovú integráciu
  Systém pre interaktívne hlasovanie a komentáre pri živých vysielaniach
  Systém pre tvorbu smart ovládacích zariadení
  Systém pre automatizovaný záznam prednášok
  Webový editor videa s API
 • viedol obhájené bakalárske práce:
  (2015) Algoritmy pre detekciu a sledovanie objektov v obraze
  (2015) Webovo orientovaný videokonferenčný systém
  (2016) Systém pre správu kamier rôznych typov
  (2016) Samohodnotiace praktické testovanie študentov
  (2016) Živé vysielanie vzdelávacieho obsahu
  (2016) Android aplikácia pre sledovanie živého a archivovaného vysielania
  (2016) Mobilná aplikácia pre správu IP kamerového systému
  (2016) 3D webová aplikácia pre orientáciu v kamerovom systéme
  (2016) Multimediálny portál pre archiváciu prednášok a prezentácii
  (2017) Monitorovanie životných funkcií pomocou videa
  (2017) Detekcia neštandardného správania vo videu
 • konzultoval obhájené diplomové práce:
  (2016) Webovo orientovaný videokonferenčný systém
  (2016) Záznamové zariadenie pre živé vysielanie na báze Raspberry Pi
  (2017) Detekcia tváre z multikamerového systému
  (2017) Sledovanie objektov v multikamerovom systéme
  (2017) Systém pre vzdialené ovládanie kamery
  (2017) Optimalizácia aplikácie pre ovládanie inteligentnej domácnosti na platforme Android

 


Projekty

video@lab
Univerzitný vedecký park Technicom
IT Akadémia
Národná teleprezentačná infraštruktúra


Publikácie
2014
 • Secured web oriented videoconference system / Roman Vápeník, Katarína Feciľaková, Dávid Cymbalák – 2014. In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : TU, 2014 S. 563-567. – ISBN 978-80-553-1704-5
 • High efficient live streaming using the latest available streaming technologies / Attila Jakab, Roman Vápeník – 2014. In: Poster 2014. – Praha : ČVUT, 2014 P. 1-4. – ISBN 978-80-01-05499-4
 • Approaches and measures to enhancement of computer networks courses / Ondrej Kainz, Michal Kovalčík, Roman Vápeník, František Jakab, Dávid Cymbalák – 2014. In: ICETA 2014 : 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : proceedings : December 4-5, 2014, Starý Smokovec. – Danvers : IEEE, 2014 S. 227-232. – ISBN 978-1-4799-7738-3
 • Secured web oriented videoconferencing system for educational purposes using webRTC technology / Roman Vápeník, Miroslav Michalko, Jozef Janitor, František Jakab – 2014. In: ICETA 2014 : 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : proceedings : December 4-5, 2014, Starý Smokovec. – Danvers : IEEE, 2014 S. 495-500. – ISBN 978-1-4799-7738-3
 • Using modern streaming technologies for high quality and performance-oriented live streaming (May 2014) / Attila Jakab, Roman Vápeník – 2014. In: SCYR 2014. – Košice : TU, 2014 S. 279-282. – ISBN 978-80-553-1714-4

2015

 • All-in-one time-lapse device of DSLR / Lukáš Melega, Peter Feciľak, Michal Kovalčík, Roman Vápeník – 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2015 S. 375-379. – ISBN 978-80-553-2178-3
 • Application for comparison of disaggregation methods of appliances based on energy profile in households / Kolos Fuchs, Michal Kovalčík, Roman Vápeník – 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : TU, 2015 S. 411- 415. – ISBN 978-80-553-2178-3
 • Object tracking in videoconferencing systems / Roman Vápeník – 2015. In: SCYR 2015. – Košice : TU, 2015 S. 261-265. – ISBN 978-80-553-2130-1
 • Extension of web-oriented videoconferencing systems with object detection / Roman Vápeník – 2015. In: MIST 2015. – S.l. : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015 S. 1-8. – ISBN 978-1514866382
 • Disaggregation of Appliances Energy Profile in Households and Data Visualization of Abnormal Behavior / Roman Vápeník, Michal Kovalčík, Peter Feciľak, František Jakab – 2015. In: ICETA 2015. – Danvers : IEEE, 2015 P. 387-392. – ISBN 978-1-4673-8534-3
 • Smart Home control module as IOT IOE learning / Michal Kovalčík, Roman Vápeník, Peter Feciľak, František Jakab – 2015. In: ICETA 2015. – Danvers : IEEE, 2015 P. 207-212. – ISBN 978-1-4673-8534-3

2016

 • Evaluation of Parameters for Tracking Objects in Multi-Camera Systems / Vápeník Roman – 2016. In: SCYR 2016 : Proceedings from Conference: 17.5.2016: Herľany, S. 120 – 121. – ISBN 978-80-553-2566-8
 • Multi-camera broadcasting model with automation of optimal scene switching / Dávid Cymbalák, František Jakab, Miroslav Michalko, Ondrej Kainz, Roman Vápeník – 2016. In: Infocommunications Journal. Vol. 8, no. 4 (2016), p. 15-22. – ISSN 2061-2079
 • Estimation of Camera Intrinsic Matrix Parameters and its Utilization in the Extraction of Dimensional Units / Ondrej Kainz, František Jakab, Peter Feciľak, Roman Vápeník, Aleš Deák, Dávid Cymbalák – 2016. In: ICETA 2016. – Danvers : IEEE, 2016 S. 153-156. – ISBN 978-1-5090-4699-7
 • Kinect as a Tool in Estimation of Selected Human Body Dimensions / Ondrej Kainz, František Jakab, Miroslav Michalko, Roman Vápeník, Dávid Cymbalák – 2016. In: ICETA 2016. – Danvers : IEEE, 2016 S. 157-163. – ISBN 978-1-5090-4699-7
 • Human Face Detection in Still Image using Multilayer Perceptron / Roman Vápeník, Ondrej Kainz, Peter Feciľak, František Jakab – 2016. In: ICETA 2016. – Danvers : IEEE, 2016 S. 365-369. – ISBN 978-1-5090-4699-7

2017

 • Extracting the skeletal model of the human body from static image / Ján Drozd, Ondrej Kainz, Miroslav Michalko, Roman Vápeník, František Jakab – 2017. In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : TU, 2017 S. 433-437. – ISBN 978-80-553-3192-8
 • Solution for collection of anthropometric parameters / Jaroslav Foltín, Ondrej Kainz, Miroslav Michalko, Roman Vápeník, František Jakab – 2017. In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : TU, 2017 S. 223-228. – ISBN 978-80-553-3192-8
 • Non-Standard Situations in Multi-Camera Environment / Roman Vápeník – 2017. In: SCYR 2017. – Košice : TU, 2017 S. 174-175. – ISBN 978-80-553-3162-1
 • Video-Based Monitoring Of Vital Signs / Roman Vápeník, Simona Čisárová, František Jakab – 2017. In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2017 S. 449 – 454. – ISBN 978-80-553-3192-8
 • Implementing selected DLMS protocol objects for Antik eMeter product / Matej Kurinec, Roman Vápeník, Peter Feciľak – 2017. In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2017 S. 628 – 633. – ISBN 978-80-553-3192-8
 • Optimalizácia aplikácie pre ovládanie inteligentnej domácnosti na platforme Android / Roman Vápeník, Aleš Deák, Juraj Bonk, František Jakab – 2017. In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2017 S. 506 – 511. – ISBN 978-80-553-3192-8
 • Dimensional unit as an aid in students identification / Ondrej Kainz, Roman Vápeník, Dávid Cymbalák, Jakub Kovaľ, Miroslav Michalko, František Jakab, 2017. In: 15th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications: 26. – 27.10.2017: Starý Smokovec, S. 195 – 199, Košice : IEEE, 2017  – ISBN 978-80-553-3162-1
 • Effective Collaborative Environment with Live Broadcasts using Slovak National Telepresence Infrastructure / Dávid Cymbalák, František Jakab, Miroslav Michalko, Roman Vápeník, Ján Turňa, Ľubomír Bilský, Jana Kováčová, 2017. In: 15th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications: 26. – 27.10.2017: Starý Smokovec, S. 81 – 86, Košice : IEEE, 2017  – ISBN 978-80-553-3162-1
 • Object tracking in multicamera systems / Roman Vápeník, Filip Kriak, František Jakab, 2017. In: 15th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications: 26. – 27.10.2017: Starý Smokovec, S. 501 – 505, Košice : IEEE, 2017 – ISBN 978-80-553-3162-1

 


Citácie

Secured web oriented videoconferencing system for educational purposes using WebRTC technology

  • Deshpande, Madhura, and S. P. Mohani. „Integration of WebRTC with SIP–Current Trends.“ Int. J. Innov. Eng. Technol. Integr. 6, no. 2 (2015): 92-96.
  • Kotagia, Jagadish, K. C. Srikantaiah, and K. R. Venugopal. „Peer to Peer Communication Mechanism Across Web Browsers.“
  • Chen Yilun. „Research on Reducing Multi-party Video Traffic Using Adaptive Dynamic Resolution – A Case Study of WebRTC.“ Master’s thesis in Information Engineering, Taichung University of Science and Technology (2016): 1-54.

Human face detection in still image using Multilayer perceptron solution based on Neuroph framework

  • Detsing, Jeerawat, and Mahasak Ketcham. „Detection and facial recognition for investigation.“ In Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), International Conference on, pp. 407-411. IEEE, 2017.

Smart home control module as IOT/IOE learning

  • Miškuf, Martin, Erik Kajáti, and Iveta Zolotová. „Smart Metering IoT Solution Based on NodeMCU for More Accurate Energy Consumption Analysis.“ International Journal of Internet of Things and Web Services 2 (2017).