2% pre CNL

Ctení sympatizanti Laboratória počítačových sietí,

dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na možnosť darovania 2% z daní na rozvoj Laboratória počítačových sietí na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom neinvestičného fondu SAPTU. Pre korektné darovanie prosíme o dodržanie nasledujúceho postupu:

 

  1. V daňovom priznaní, resp. vo vyhlásení 🔗 o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane uveďte nasledujúceho príjemcu:
  • Názov: Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach
  • Sídlo: Letná č. 9, 042 00 Košice
  • Právna forma: Neinvestičný fond
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31950019
  1. Na adresu 2percenta@cnl.sk pošlite nasledujúce:
  • kópiu (scan) príslušnej strany daňového priznania, resp. vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
  • informáciu o daňovom úrade (názov, resp. identifikátor), na ktorom bolo Vaše daňové priznanie podané a sken listu 🔗 – osobného prehlásenia, že poukázaná čiastka je účelovo viazaná pre Laboratórium počítačových sieti KPI FEI TUKE.

Podrobnejšie predvyplnené tlačivo vyhlásenia nájdete TU, šablónu prehlásenia TU.

Kolektív Laboratória počítačových sietí Vám ďakuje za podporu a teší sa na ďalšiu spoluprácu.