1: Úvod

  1. Zaradenie študentov do tried v Cisco Netacad systéme:

Na stránke www.netacad.com v záložke Log In kliknite na Redeem Seat Token. Vyberte možnosť „I am new to Networking Academy“, vyplňte údaje o sebe a zadajte Seat Token, ktorý ste získali od cvičiaceho. Ako email použite súkromný email. Po úspešnom zaregistrovaní Vám príde email s linkou na Váš NetAcad účet, kde postupujte podľa návodu na dokončenie registrácie.

  1. Prepojenie zariadení:

Prepojenie zariadení je možné realizovať 4 typmi káblov. Zariadenia môžeme rozdeliť do 2 skupín. Prvú skupinu tvorí prepínač a rozbočovač, druhú skupinu tvoria všetky ostatné zariadenia.

  1. IOS a základná orientácia v ňom:

Operačný systém je rozdelený do 3 hlavných režimov:

  • Používateľský režim – má obmedzené možnosti a umožňuje len obmedzený počet základných príkazov na monitorovanie. Režim je identifikovaný symbolom >. Prechod do vyššieho režimu je možný pomocou príkazu enable.
Router>enable

Router#
  • Privilegovaný režim – je určený na zobrazovanie informácií o zariadení, ukladanie/mazanie konfigurácie a pod. Režim je identifikovaný symbolom #. Prechod do vyššieho režimu je možný pomocou príkazu configure terminal.
Router#configure terminal

Router(config)#
  • Globálny konfiguračný režim – režim určený na konfiguráciu zariadenia. Z tohto režimu vieme prechádzať do špeciálnych režimov.
  • Špeciálne režimy – režimy, v ktorých konfigurujeme konkrétne časti zariadenia (rozhranie, smerovacie protokoly, VTY, …).
Router(config-if)#

Router(config-router)#

Router(config-line)#
  1. Príklad nastavenia času a prechodu medzi režimami:

Použitím reálnych zariadení nakáblujte topológiu podľa nasledujúceho obrázka.

Príklad konfigurácie:

Router>enable
Router#clock set 10:00:00 12 Feb 2018
Router#show clock
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.