4: Podsieťovanie 2 + základná konfigurácia zariadení

Topológia:

 1. VLSM podsieťovanie
 • Máme k dispozícii sieť podľa topológie: 192.168.1.0/23.
 • Je potrebné určiť, či ide o adresu siete, hostovú adresu alebo broadcastovú adresu.
 • Ďalej ju rozdelíme tak, aby poskytovala adresný priestor podľa obrázka pre 2, 5, 15, 60, 120 zariadení, pričom tieto zariadenia majú byť v odlišných podsieťach a adresný priestor má byť čo najefektívnejšie využitý, teda nemá dochádzať k plytvaniu IP adresami.
 • Podsieť s najvyššou IP adresou bude pridelená 120 zariadeniam, nižšia 60 zariadeniam a podobne.
 • Sieť 192.168.0.0/24 je rezervovaná.

Rozdeľte sa do dvojíc a vytvorte topológiu podľa obrázka. Nech PC1 je prvý študent a PC2 druhý študent. Adresy konfigurujte podľa podsieťovania.

Pri riešení ďalších úloh smerovačom prideľte prvú použiteľnú adresu z danej podsiete a počítačom poslednú. Prepínaču prideľte druhú použiteľnú adresu z danej podsiete a na prepoj medzi smerovačmi nech R1 má prvú a R2 druhú použiteľnú adresu.

 

 1. Konfigurácia Management VLAN:

Ak chceme pristupovať na prepínač, tak ho musíme vedieť identifikovať v sieti, teda priradiť adresu. Keďže prepínač je zariadenie druhej vrstvy, tak adresu nevieme priradiť fyzickému rozhraniu ako tomu bolo na smerovači, ale musíme vytvoriť logické rozhranie (VLAN) príkazom int vlan č. Rozhraniu je potrebné priradiť IP adresu z rozsahu siete s druhou použiteľnou adresou podľa obrázka a následne zapnúť rozhranie príkazom no shutdown.

SW1(config)#int vlan 1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.x 255.255.255.x
SW1(config-if)#no shutdown

 

 1. Konfigurácia rozhraní na smerovači ipv4/ipv6:

Konfiguráciu IPv4 adresy sme si ukázali na 2. cvičení. Pre IPv6 adresu je konfigurácia podobná, ale je potrebné využiť príkaz ipv6 address.

R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.x 255.255.255.x
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:1::1/64
R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown
Poznámka:
Informácie o rozhraniach (stav, ip adresa …) zobrazíme pomocou príkazu show ip/ipv6 interface brief. Tiež je možné použiť aj príkaz show ip/ipv6 route  na zobrazenie smerovacej tabuľky.
R1#show ip/ipv6 interface brief
R1#show ip/ipv6 route

 

 1. Konfigurácia default-gateway na prepínači:

Aby mohol prepínač komunikovať so zariadeniami v iných sieťach v akej sa sám nachádza, tak aj on musí mať definovanú svoju bránu do vonkajšieho sveta, ktorú definujeme príkazom ip default-gateway.

SW1(config)#ip default-gateway 192.168.1.x

 

 1. Identifikácia pripojených zariadení:

Na Cisco zariadeniach je spustený protokol CDP, ktorý slúži na objavenie priamo pripojených susedov.

SW1#show cdp neighbors [detail]
 • Protokol je možné vypnúť globálne:
SW1(config)#no cdp run
 • Protokol je možné vypnúť na danom rozhraní:
SW1(config-if)#no cdp enable

 

 1. Tabuľky:

Sieťové zariadenia používajú rôzne tabuľky, ktoré sú potrebné na správne doručenie dát. Tabuľky je možné zobraziť nasledujúcimi príkazmi.

SW1#show mac-address-table
R1#show ip route
R1/SW1#show ip arp
C:\>arp -a

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.