Krendzelak Milan

PhD Alumni

E-mail
milan@google.com

Názov práce
Hierarchical Text Classification with Machine Learning

Roky štúdia
2013 – 2018


Konzultačné hodiny
Stretnutie si dohodnite emailom