VIDEO@lab

Vedúci skupiny:

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Manažér skupiny:

Ing. Miroslav Michalko, PhD.

Oblasť záujmu:

 • Integrácia a vývoj nových technológií prenosu multimediálnych informácií v sieti internet
 • Problematika IP streamingov, IPTV, doručovanie multimediálneho obsahu na mobilné zariadenia, mobilné komunikácie
 • Prehľadávacie nástroje a budovanie problemovo-orientovaných archívov multimediálnych objektov
 • Videokonferenčné komunikácie nových generácií
 • Detekcia a sledovanie objektu vo videu v reálnom čase
 • Interaktívne rozhrania v IKT systémoch

Členovia výskumnej skupiny (2017/2018):

Študenti PhD.:

Externí:

Študenti (LPS):

Výskumné projektové aktivity:

 1. Kompetenčne centrum znalostnych technologii pre inovacie produkčnych systemov v priemysle a Službach (2011-2014): Výskum a vývoj znalostných technológií pre inovácie služieb: Interaktivita v poskytovaní sofistikovaných multimediálnych služieb prostredníctvom IP TV (spolupráca s Antik Telecom)
 2. Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (2013-2015): Budovanie Inovačno-inkubačného laboratórneho centra aplikovaného výskumu v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb: Aplikovaný výskum v oblasti pokročilých IPTV, streamingovych a komunitných riešení nových generácií, detekcia a prevencia rôzných typov anomálneho správania sa.
  Interné projektové aktivity:
 3. Experimentálny systém doručovania multimediálneho obsahu pilotné intérne experimentálne riešenie pre potreby vzdelávacej komunity TUKE (http://multimedia.cnl.sk)
 4. Experimentálna teleprezenčná sieť v SR (http://tp.cnl.sk): jedinečná pilotná sieť teleprezenčných centier v SK

Interné projektové aktivity:

Riešené dizertačné práce:

Riešené diplomové práce:

Riešené bakalárske práce:

Iné vyskumné aktivity:

Mobilný streamingový server, sledovacie algoritmy, výstavba vlastného streamingového hw boxu

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.