NETWORK@lab

Vedúci skupiny:

doc. Ing. František Jakab,PhD.

Manažér skupiny:

Ing. Peter Feciľak, PhD.

Oblasť záujmu:

  • Efektívna komunikácia v počítačových sieťach: optimalizácia a vizualizácia sieťovej prevádzky a  sieťových topológií, monitorovanie a riadenie počítačových sietí, automatizované riadenie sieťových komponentov,
  • Virtualizačné prostriedky v prostredí centralizovaných a distribuovaných systémov, bezpečnostné aspekty sieťovej prevádzky, hlasové komunikácie v Iternete, Internetové komunitné štruktúry a ich prevádzka

Členovia výskumnej skupiny (2017/2018):

Študenti PhD.:

Študenti (LPS):

Projektové aktivity:

  1. iPortal as ASC supporting tool (2013), Vývoj komunitného prostredia novej generácie (Zadavateľ: Cisco Systems), Zod. Riešiteľ: P. Feciľak.
  2. Kompetenčne centrum znalostnych technologii pre inovacie produkčnych systemov v priemysle a Službach (2011-2014): Výskum a vývoj znalostných technológií pre inovácie služieb: Podpora pre inteligentné služby v oblasti manažmentu rozsiahlych informačných systémov (spolupráca s T-Systems Slovakia)
  3. Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (2013-2015): Budovanie Inovačno-inkubačného laboratórneho centra aplikovaného výskumu v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb: Aplikovaný výskum v oblasti poskytovania cloud riešení, inteligentných rozhraní pokročilych konvertorov dramatizovaného textu a ochrany doručovaného obsahu

Interné projektové aktivity:

1. NETWORKING ACADEMY – PCW (iPortal): Komunitné riešenie novej generácie

Riešené dizertačné práce:

Riešené diplomové práce:

Riešené bakalárske práce:

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.