Členovia CNL Dávid Cymbalák a Ondrej Kainz zabezpečovali technickú podporu pri vyhodnotení 5. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súčasťou podujatia bolo vyhodnotenie startupov, ktorým končí ich pôsobenie v Startup centre TUKE v rámci polročnej pred-inkubačnej fázy.

FINÁLE 5. KOLA SÚŤAŽE INOVATÍVNYCH NÁPADOV

Dňa 20. apríla sa v zasadacej miestnosti rektorátu Technickej univerzity v Košiciach konalo finále 5. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok. Do záverečného kola súťaže postúpilo 14 inovatívnych nápadov.

Porota do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala spolu 10 projektov.  Medzi vybranými projektami sú eNimal System zameraný na identifikáciu zvierat a automatizáciu v poľnohospodárstve, stredoškolský projekt Trend Dealers, ktorého cieľom je priniesť inováciu v oblasti sprostredkovania študentských brigád, fyzioterapeuticky orientovaný projekt Vystri sa!, ďalej Grow Box, ktorý umožňuje celoročné pestovanie domácej zeleniny, či Hodinkový Powerbank – modulárny náramok plniaci funkciu powerbank. Medzi postupujúcimi startupmi je tiež špeciálna klávesnica pre hendikepovaných ľudí HandCubeKeys, projekt Car Automatic Reminder, ktorý sa venuje automatickej diagnostike osobných automobilov a Hoclot ponúkajúci efektívne riešenie pri využívaní energie vetra. Do desiatky víťazov sa dostali tiež projekty Prírubové stroje a Zalesňovanie s ambíciou podporiť rozvoj lesného hospodárstva.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inováce a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Radoslav Vašina (Fond inovácií a technológií), Ondrej Tureček (Slovak Business Agency), Markéta Čadková (Saab AB), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Artur Bobovnický (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Marek Blizco (ex-Googler) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec, Viliam Vajda a Lucia Gallíková.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.


VYHODNOTENIE PRED-INKUBAČNÉHO POBYTU V STARTUP CENTRE TUKE

Svoje podnikateľské zámery, doterajšie úspechy ako aj plány do budúcnosti predstavili startupy, ktoré od októbra 2016 pôsobili v Startup centre TUKE.   Do ďalšej fázy v rámci Inkubátora TUKE postúpili projekty Enterprise IoTNETFoxBoxHipstersaurus Rex Apps a Turistické svetelné značenie TuLiMark. Pobyt v Startup centre TUKE bol o ďaľších 6 mesiacov predĺžený nádejnému stredoškolskému projektu Dopraváci v doprave.