Aj v roku 2023 sme sa zapojili do aktivity Girls Day, ktorá sa uskutočnila 27.4.2023 na Katedre počítačov a informatiky. Dievčatám sme ukázali ako to funguje u nás na katedre, prezentovali Laboratórium počítačových sietí, vyskúšali si programovanie s Mirekom Biňasom v IoT laboratóriu, navštívili aktivitu pre dievčatá v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM a nakoniec spoznávali počítačovú grafiku v laboratóriu LIRKIS.

Veríme, že dievčatám sa u nás páčilo a niektoré z nich uvítame za pár rokov ako študentky informatiky na KPU FEI TUKE!