Dňa 15.6.2023 náš člen laboratória počítačových sietí – Jozef Džubák – zrealizoval prednášku na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi. Tejto prednášky sa zúčastnilo vyše 70 študentov (1. ročník, 2. ročník a 3. ročník) spoločne s učiteľmi odborných predmetov, pričom témou prednášky bolo: Programovateľnosť, monitorovanie a bezpečnosť v PC sieťach. Študenti sa na tejto prednáške oboznámili s moderným prístupom konfigurácie sieťových zariadení využitím protokolu RESTCONF, monitorovaním sieťových zariadení nástrojmi Zabbix a Grafana a v neposlednom rade s Python knižnicou Scapy a jej využitím v kontexte bezpečnosti v PC sieťach.