Rovnako ako po minulé roky, dňa otvorených dverí na TUKE sa zúčastnilo aj CNL.

Otvorené dvere vítali návštevníkov v dvoch laboratórnych pracoviskách – CCNA Lab (B521) a CCNP Lab (A512). Záujemcovia o štúdium na TUKE mali možnosť prezrieť si aj videokonferenčnú miestnosť Telepresence.

Záujem bol skutočne veľký, nakoľko sa od skorého rána vystriedalo hneď niekoľko skupín stredoškolákov z rôznych gymnázií a stredných odborných škôl. Študenti sa aktívne zaujímali nie len o novinky z oblasti štúdia na TUKE, ale aj o aktivity v laboratóriách. Ing. Roman Vápeník, doktorand a člen CNL, pripravil pre našich návštevníkov aj reálnu ukážku videokonferenčného riešenia. Prekvapením nie len pre návštevníkov, ale aj pre nás bolo náhodné pripojenie sa do miestnosti, v ktorej v danom čase prebiehala porada. Za účasť a aktívny záujem v rámci akcie „Dňa otvorených dverí“ ďakujeme všetkým zúčastneným.