Zástupcovia CNL sa zúčastnili diskusie s Dirkom Ahlbornom z Hyperloop Transportation Technologies. Hyperloop je pôvodný nápad Elona Muska, v ktorom sa má realizovať vývoj tranzitných kapsúl poháňaných slnečnou energiou, tieto kapsule sa pohybujú v nízkotlakových trubiciach rýchlostnou blízkej tej nadzvukovej. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke spoločnosti: http://hyperlooptransp.com/.

Prezentácia sa konala v priestoroch VŠVU – Ateliér transportu dizajnu. Vďaka členom videoteamu D. Cymbalákovi a R. Vápeníkovi máme k dispozícii aj nasledujúci video záznam: http://archive.tp.cvtisr.sk?4269457