Laboratórium počítačových sietí sa zapojilo do Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach aj v roku 2019. Záujemcovia o štúdium si mohli prezrieť naše nové špičkovo zariadené „IoT laboratórium“, ktoré bolo vybudované v spolupráci so spoločnosťou AT&T (527B) a dozvedieť sa viac o štúdiu na Katedre počítačov a informatiky. Tento ročník záujemcov sprevádzali členovia laboratória Filip Gurbaľ a Mirek Biňas.

Budúci študenti sa pri svojom štúdiu stretnú aj s inými priestormi LPS, najmä zrekonštruovaným laboratóriom sieťových technológii (B519), ktoré sa v súčasnej dobe dokončuje.