Dňa 21.4.2022 sa uskutočnilo národné kolo súťaže Networking Academy Games 2022. Najväčšiu sieťarskú súťaž už 17. rok organizujú tri hlavné technické univerzity na Slovensku:

  • Technická univerzita v Košiciach (zastúpená Laboratóriom počítačových sietí na KPI FEI),
  • Žilinská univerzita v Žiline (zatúpená KIS FRI UNIZA),
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave (zastúpená FIIT STU),

a početnej podpory priemyselných partnerov v čele so spoločnosťou Cisco Systems Slovensko.

Tento ročník sa naši študenti umiestnili na výborných miestach a vo výnimočnom počte. Tu je výsledková listina:

Kategória UNI – vysokoškolskí študenti

p.č. Meno Priezvisko Organizácia
1. Jozef Galbička ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
2. Sebastián Petro TUKE, Letná 9, Košice
3. Laura Buchelová TUKE, Letná 9, Košice
4. Tomáš Buček TUKE, Letná 9, Košice
5. Jozef Džubák TUKE, Letná 9, Košice
6. Martin Ščasný ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
7. Miroslav Murin TUKE, Letná 9, Košice
8. Matej Varga ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
9. Dominika Sýkorová ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
10. Jakub Sorád FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
11. Branislav Roman FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
12. Kristián Rončkevič FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
13. Simon Soroka TUKE, Letná 9, Košice
14. Ján Čáni ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
15. Andrej Slebodnik FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
16. Patrik Liška ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
17. Martin Potočiar ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina

 

Výsledky sú ocenením nielen študentov, ale i usilovnej práce pedagógov pri ich príprave. Veľka vďaka patrí i nášmu členovi Ing. Rastislavovi Petijovi, PhD. za jeho usilovnú prácu pri príprave študentov na túto súťaž. Zároveň si veľmi ceníme prácu pri príprave súťaže doc. Ing. Petrovi Feciľakovi, PhD. (predseda poroty) a Ing. Ondrejovi Kainzovi, PhD. za kvalitnú podporu súťaže!

Tešíme sa, že Laboratórium počítačových sietí a jeho členovia urobili aj tento rok maximum pre kvalitnú prípravu študentov KPI FEI TUKE pre túto špičkovú súťaž na Slovensku. A ďakujeme študentom k ich výsledkom!!!

Tím CNL