Doktorandi LPS sa aj tento rok zúčastnili každoročnej SCYR konferencie. V rámci konferencie boli prezentované výstupy ich výskumu v trojminútovej prezentácii. Odborná komisia ocenila a pozitívne zhodnotila dosiahnuté výsledky. Program konferencie nájdete na webe konferencie.

Viac informácií o publikáciách a samotnej konferencii je na PhD portály.