Členovia LPS už po 15. krát zabezpečovali plnú technickú podporu významnej medzinárodnej konferencie venovanej problematike využívania IKT vo vzdelávaní ICETA 2017 (www.iceta.sk). V tomto roku s akonál jej už jubilejný 15. ročník . Konferencia sa konala v dňoch 26.-27.10. 2017, v Grand hotely Stary Smokovec.  Konferencia si udržala svoj vysoký štandard aj práve vďaka profesionálnej technickej podpore zo strany LPS. Už tradične osobnú záštitu nad konferenciou prevzali: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR M. Lubyová, rektor Technickej univerzity v Košiciach S. Kmeť. Konferencia sa konala plne s podporou významnej medzinárodnej organizácie IEEE. Je nutné poznamenať, že práve LPS bolo pri zrode tejto konferencie pred 15 rokmi.