Sme veľmi radi, že aj v tomto roku sme sa mohli zapojiť do akcie Girls Day. V oblasti IT chýba stále veľa dievčat a žien – preto podujatia tohto typu sú vítanou osvetou. Mnohé dievčatá ani neuvažujú nad tým, aby sa na túto oblasť techniky dali, často sa boja náročnosti, alebo matematiky. Preto našou snahou bolo tieto predsudky odstrániť.

Na Katedre počítačov a informatiky sa do akcie okrem členov Laboratória počítačových sietí zapojili aj kolegovia z OpenLabu a LIRKISU. Dievčatá tak mali možnosť vidieť širší záber technológií, dozvedieť sa viac o ich fungovaní a o tom čomu sa venujeme, ak by sa rozhodli pre štúdium IT u nás. Úvodný príhovor a privítanie na univerzite urobil prorektor – prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Zároveň sme ponúkli dievčatám možnosť zažiť skutočné vysokoškolské cvičenie – IoT seminár s hrou Minecraft. Vytvárali si v priestore hry rôzne objekty a mali tak možnosť pochopiť jednoducho základy programovania. Ďakujeme Filipovi Gurbáľovi, že sa tejto aktivity zhostil.

Taktiež veľká vďaka patrí našim dievčatám v CNL – Eliške, Nikole a Ivane za podporu počas celej akcie. Roman nám zase pomohol so zdarným začiatkom podujatia.

Veríme, že táto akcia sa páčila aj dievčatám, ktoré navštívili naše laboratórium a katedru – a uvidíme ich ako naše študentky IT!