Si študentom denného inžinierskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia akreditovaného programu na Slovensku alebo v zahraničí?

Uchop svoju kariéru pevne do rúk! Získaj kontakty a nenechaj nič na náhodu.

Kde? Košice

Kedy? 11. apríla 2018

Prihlášku posielaj cez online formulár do:
9. marca 2018

Mentor Network Program je unikátnou príležitosťou pre študentov stretnúť predstaviteľov firiem aktívnych na Slovensku a ich budúcich mentorov v neformálnej atmosfére. V rámci tohto podujatia môžu študenti diskutovať s mentormi o všetkom od školy, práce, manažmentu, vodcovských schopností či iných témach.

Ďalšie organizačné informácie na stránke Mentor Network Programu.