Laboratórium počítačových sietí si považuje za česť aj v roku 2022 aktívne participovať na organizovaní súťaže Networking Academy Games 2022. Aj tento rok je predsedom komisie doc. Ing. Peter Feciľak, PhD., úlohy pripravovali členovia CNL – Ing. Rastislav Petija, PhD. a Ing. Ondrej Kainz, PhD. za výdatnej podpory ďalších členov odbornej poroty.

Tešíme sa, že do súťaže sa zapojili aj naši členovia CNL a študenti katedry počítačov a informatiky.

Viac informácií: https://netacad.sk/nag2022/