Na KPI FEI TUKE bolo v piatok, 26.10.2018 slávnostne uvedené do prevádzky moderné a pre študentov atraktívne laboratórium, zamerané na v súčasnosti výsostne aktuálnu oblasť internetu veci. Laboratórium je primárne určené pre študentov informačných technológií. Jedná sa o architektonicky moderné, na Slovenské pomery inovatívne a technologicky špičkovo vybavené laboratórium, ktoré bude slúžiť nielen ako atraktívne vzdelávacie pracovisko zamerané na oblasť internetu vecí, ale aj pre výskum a vývoj v predmetnej oblasti.

Laboratórium bolo vybudované v rámci spolupráce LPS a spoločnosti AT&T, ktorá má dlhodobo záujem o podporu nielen samotného vzdelávacieho procesu, ale aj o vytváranie podmienok pre jeho skvalitnenie. „AT&T má záujem o úzku spoluprácu s TUKE, ako špičkovej vzdelávacej inštitúcií nielen v oblasti vytvárania podmienok pre zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu, ale sa aj priamo zúčastňuje v posledných rokoch na jeho organizácií tým, že umožňuje svojím expertom sa podieľať na zabezpečení vybraných častí vzdelávacieho procesu. Je to náš príspevok k podpore vytvárania podmienok pre prípravu špičkových odborníkov v oblasti IKT. A na TUKE takýto odborníci pripravovaní sú. Sme radi, že sa na tomto procese môžeme aktívne podieľať v čase, keď IT sektor na Slovensku zápasí s deficitom odborníkov v oblasti IT“ uviedol pri otvorení generálny riaditeľ AT&T Gabriel Galgóci.