Až štyria členovia CNL participovali ako mentori a členovia poroty na podujatí CITYTHON 2022 v Košiciach. Sme radi, že sme svojími poznatkami a skúsenosťami pomáhali vybraným tímom k ich ceste v súťaži.

Citython 2022 je medzinárodné podujatie zamerané na mestské výzvy v krajinách RIS, v ktorom zúčastnené tímy pracujú na implementácii svojich nápadov od začiatku až po prezentovateľný projekt alebo prototyp za 54 hodín. Tento rok sa zameriaval na mestskú mobilitu, kde skupina odborníkov a študentov z oblasti mestskej problematiky, biznisu, UX, marketingu a veľkých dát spolupracuje na vytváraní inovatívnych riešení pre naše mestá. Počas víkendu budú tímy sprevádzať skúsení mentori a spíkri. Vyvrcholením večera sú 5-minútové prezentácie, otázky a odpovede a hodnotenie porotou, ktorá vyberie 3 víťazné tímy.

V Košiciach sa pozornosť zamerala na mesto Košice a boli k dispozícií zaujímavé datasety. O to viac náš tešia výsledky jednotlivých tímov a ich potenciálny dopad na život v meste.

Tešíme sa na ďalšie ročníky tejto super aktivity.