Milí študenti a priatelia, radi by sme dali do pozornosti parádnu akciu, ktorú organizuje UPJŠ – 4. ročník Letnej školy kyberkriminality. Bude prebiehať 12.9. až 16.9., teda potrvá 5 dní (a štyri noci). 

Prebrané informácie z ich webu: Letná škola kyberkriminality 2022 je 5 dňové sústredenie pre 21 študentov informatiky, práva a príbuzných odborov slovenských a českých vysokých škôl, zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Obsah letnej školy pozostáva z oboznámenia sa so základnými aspektami kybernetickej bezpečnosti, analýzy sieťových útokov, detekcie škodlivého kódu, riešení jednoduchých, či zložitejších bezpečnostných incidentov z technického a právneho pohľadu, vyšetrovania kybernetickej kriminality, forenznej analýzy a napokon analýzy právnych otázok súvisiacich s informačnými technológiami.

Viac informácií tu: https://cyberawareness.sk/letna-skola/

Ak to s kyberbezpečnosťou myslíte vážne, tak neváhajte sa prihlásiť.