Používame Google Analytics a Facebook Analytics na monitorovanie a analýzu návštevnosti.