Sieťari pozor!

Ste vysokoškolák na Technickej univerzite v Košiciach so záujmom o siete?
Prihláste sa do školského kola tejto súťaže (do 21. februára).

Prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto je študentom TUKE a má absolvované kurzy CCNA 1 až 4. Po prihlásení Vás kontaktujeme a následne niektorých z Vás, na základe zaujímavej konfigurácie, vyberieme pre postup do národného kola.

Národné kolo súťaže študentov v oblasti sieťových technológií s názvom Networking Academy Games 2020 (NAG) sa uskutoční 2. apríla.

Viac informácií na netacad.sk.