Dňa 28.2.2017 sa na Strednej odbornej škole technickej na Partizánska ulici v Michalovciach konalo školské kolo súťaže SOČ. Ako externí členovia komisií boli prizvaní zamestnanci Fakulty elektrotechniky a informatiky FEI TUKE. V komicii Informatika bol porotcom aj člen LPS – Miroslav Michalko. Súťaž poskytla zaujímavý priestor pre prezentovanie vlastných prác, ktoré môžu byť uznané aj ako praktická časť maturitnej skúšky.

Víťazom gratulujeme!

Autorom fotografií je SOST Michalovce.