Členovia Laboratória Počítačových Sietí zabezpečovali už tradične komplexnú technickú podporu konferencie ICETA 2016.

V dňoch 24. až 25.11. 2016 sa konal v Starom Smokovci v poradí už 14. ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2016 (www.iceta.sk), ktorej aktuálny ročník bol venovaný horúcej téme – nedostatku dobre pripravených absolventov v oblasti IKT a problematike reformy vzdelávacieho systému. Konferencia si udržala svoj vysoký štandard a podľa vyjadrenia účastníkov, tento ročník patril určite medzi najúspešnejšie. Už tradične bolo možné sledovať celý program konferencie aj prostredníctvom Internetu, boli využité videostreamingové technológie a videozáznam všetkých prednášok bude sprístupnený záujemcom prostredníctvom videoarchívu celej konferencie na adrese https://www.tp.cvtisr.sk.

Osobnú záštitu nad konferenciou prevzali: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR P. Plavčan, rektor Technickej univerzity v Košiciach S. Kmeť a Slovenské predsedníctvo v Rade EU. Konferencia sa konala plne s podporou významnej medzinárodnej organizácie IEEE, čo svedči o jej rastúcom medzinárodnom kredite. V súčasnosti je jedinou konferenciou v SR, ktorá je v tejto oblasti organizovaná v spolupráci s tak významnou medzinárodnou inštitúciou. Konferencia aj tento rok tešila záujmu odbornej a laickej verejnosti. Prejavilo o ňu záujem viac ako 100 registrovaných účastníkov z 5 krajín.

Súčasťou programu konferencie bol diskusný okrúhly stôl, ktorý sa konal v prvý deň konferencie a bol venovaný tézam pripravovanej reformy vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve. Diskusie sa zúčastnili zástupcovia tímu, ktorý reformu pripravuje – L. Vozar a J. Vantuch s ktorými diskutovalo viac ako 100 predstaviteľov akademických inštitúcií a IT priemyslu.

Zoznam príspevkov publikovaných na konferencii, ktorých autormi sú členovia LPS:

  1. Human Face Detection in Still Image using Multilayer perceptron (R. Vapenik, O. Kainz, P. Fecilak, L. Galiková)
  2. Exception Modeling in the Category (A. Deak, D. Mihalyi, F. Jakab)
  3. Kinect as a Tool in Estimation of Selected human body dimensions (O. Kainz, F. Jakab, M. Michalko, R. Vapenik, D. Cymbalak)
  4. Estimation of Camera Intrinsic Matrix Parameters and its Utilization in the Extraction of dimensional Units (O. Kainz, F. Jakab, P. Fecilak, R. Vapenik, A. Deak, D. Cymbalak)
  5. Booking solution for video conference planning (A. Jakab, M.Michalko, O.Kainz, M. Halaszová)
  6. Tracking the Object Features in Video Based on OpenCV (J.Onuska, M. Michalko, D.Cymbalak, O.Kainz, A. Lavrin)
  7. The Experience from Implementation of National Telepresence Infrastructure in Slovakia to support research, development and technology transfer (F. Jakab, M.Michalko, J.Turna, L.Bilsky, J.Kovacova, D.Cymbalak)
  8. TecTNet TEMPUS project master course for improvement of innovation and technology transfer between universities and industry in Republic of Moldova (J. Saliga, L.Michaeli, F.Jakab, D.D.Lucache, C.Goyzo-Haba)
  9. Fundamental Principals of Computational Learning Theory (M.Krendzelak, F.Jakab)
  10. Analysis of network protocols the ability of concealing the information (A.Noskov, F. Jakab)