CNL bolo hostiteľom už 12. ročníka národného kola súťaže študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológií v SR NAG 2017.

Študenti stredných a vysokých škôl sa stretli v Košiciach v celoslovenskom kole „olympiády“ budúcich sieťových špecialistov. V dvanástom ročníku Networking Academy Games (NAG 2017), ktoré v spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems, Žilinskou univerzitou a STU organizovala Technická univerzita v Košiciach, si zmerali sily nielen v teoretických, ale aj praktických zručnostiach. Už dvanásty ročník bol organizovaný ako súčasť aktivít národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách: v januári až máji 2017 sa uskutočnili školské kola súťaže, v rámci ktorých školy vyberali najlepších študentov do Národného kola súťaže (z celkového počtu viac ako 5000 aktuálne študujúcich študentov stredných a vysokých škôl v SR). Národné kolo súťaže sa konalo 23.6.2017 v priestoroch Laboratória počítačových sietí, KPI FEI TUKE. Do národného kola postupilo zo školských kôl viac ako 80 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách, pričom jedna bola určená pre trojčlenné družstvá a druhá pre jednotlivcov. Na každého účastníka čakala teoretická časť, počas ktorej musel v online teste preukázať svoje vedomosti o sieťových technológiách. To, že sú v sieťach naozaj „doma“, súťažiaci predviedli v praktickej časti súťaže na segmentoch laboratórnej siete. Pre úspešné splnenie úloh sa od súťažiacich očakávali vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov národného kola 12. ročníka súťaže a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční v rámci Tlačovej konferencie organizovanej pri príležitosti oficiálneho otvorenia aktivít projektu IT AKADEMIA, ktore sa bude konať v septembri 2017 v Bratislave za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu ale aj médií.

Výsledky súťaže: 

Kategória HS3 (22 trojčlenných družstiev):
1. SOŠ Handlová,
2. Súkromná SOŠ Poprad,
3. SPŠ elektrotechnická, Prešov;

Kategória UNI (21 jednotlivcov):
Stredoškolský študenti:
1. Andrej Koberčík, SOŠ Handlová,
2. Ján Dovjak, Súkromná SOŠ Poprad,
3. Patrik Máčik, Spojená škola Nové Zámky.

Vysokoškolský študenti:
1. Tomáš Boros, STU Bratislava,
2. Peter Škrak, STU Bratislava,
3. Ján Jurč, Žilinská univerzita v Žiline.

Súťaž partnersky podporili spoločnosti: T-Systems Slovakia, Soitron, AT&T Slovakia, Košice IT Valley, ITAS, PC REVUE, Asseco, ALEF0, Cisco Systems Slovakia, CNL TUKE, Ceelabs, AmCham.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Medzi obľúbené ceny, ktoré firmy  ponúkajú pre najlepších študentov v súťaži, sú napríklad aj pracovné pobyty pre študentov vo firmach (tzv. Internship). Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať potčítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.
Viac informáckí o výsledkoch súťaže je uverejnených na: http://www.netacad.sk/.