Dňa 24.4.2017 navštívil pôdu Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE dlhoročný vedecký pracovník SAV, spoluzakladateľ a neskôr riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV (dnešný Ústav informatiky SAV), akad. mult. Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

Už tretí rozhovor o histórii slovenskej informatiky (a mnohom inom) medzi akad. Planderom a doc. Ing. Jánom Genčim, PhD. sa uskutočnil vďaka technickej podpore videotímu Laboratória počítačových sietí.