Jakab František

Jakab František

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Petrohradskej elektrotechnickej univerzite LETI sa vrátil na Slovensko na Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, kde sa stal členom Katedry počítačov a informatiky. Venoval sa hlavne počítačovým...