Aj tento rok ma Laboratórium počítačových sietí možnosť byť súčasťou unikátneho projektu Girls in IT. Girl’s Day 2016 prebehne pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Čo je to Girl’s Day?

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

Aj jeho tretí ročník sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a prebehne dňa 28. apríla 2016.

Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy.

Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.

http://www.girlsday.sk/co-je-to-girlsday/