E-mail

Názov práce
Modely detekcie anomálií a neštandardných situácií v informačných a komunikačných systémoch

Roky štúdia
2014 – 2020


Konzultačné hodiny
Stretnutie si dohodnite emailom