Tradičným jedlom spätým s Vianocami je kapustnica. Podobne ako po minulé roky, nesmela kapustnica chýbať ani v LPS.