Súťaž Networking Academy Games (NAG) 2020 sa aj tento rok realizovala v spolupráci s CNL. V prvom rade srdečne blahoželáme nášmu členovi laboratória M. Murinovi k druhému miestu v kategórii UNI. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a predanie cien bolo na Výročnej konferencii programu sieťových akadémií. Viac o NAG 2020 a NetAcad konferencii sa dozviete ďalej v článku.

 

Networking Academy Games (NAG) 2020

IT talenty z celej SR sa už tradične stretli na už 15. ročníku celoštátneho kola súťaže študentov v oblasti sieťových technológií. Netradične – on-line!

Dňa 19.5.2020 sa konalo celoštátne kolo súťaže študentov slovenských stredných a vysokých škôl, v rámci ktorej mali študenti možnosť prezentovať svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí. Súťaž bola organizovaná v rámci programu Sieťových akadémií Cisco. Súťaž bola v tomto roku po prvý krát organizovaná vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou korona virusu v on-line prostredí s využitím videokonferenčného a kolaboračného systému Webex v dvoch kategóriách jednotlivcov:

V kategórii „UNI SS“ – študentov stredných škôl a kategórii „UNI – VS“ –  študentov vysokoškolákov. Každá škola malá možnosť nominovať do celoštátneho kola svojich najlepších študentov. V rámci národného kola súťažiaci riešili on-line vedomostný test a taktiež on-line praktickú  úlohu. Nad transparentnosťou a hodnotením dohliada odborná porota zložená zo zástupcov akademickej sféry a expertov z firiem, pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

 „Študenti v rámci súťaže prezentujú svoje znalosti a zručnosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademického programu Cisco, ktorý je považovaný za najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu, ktorá vznikla na základe spolupráce akademickej sféry s priemyslom v Slovenskej republike v rámci partnerstva verejnej a privátnej sféry“ dopĺňa Doc. Ing.  František Jakab, PhD.  predseda organizačného výboru súťaže z Technickej univerzity v Košiciach.

Vo finále už 15. ročníka „sieťovej olympiády“ súťažilo 99 stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA.  Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem – ich potenciálnych zamestnávateľov.

Výsledky 15. ročníka NAG 2020:

Kategória UNI-SS – stredoškolský študenti

  1. Erik Revaj, Technická akadémia, Spišská Nová Ves
  2. Lukáš Berko, Súkromná SOŠ, Poprad
  3. Adam Majirský, SPŠ elektrotechnická, Košice
  4. Martin Olvecký, Stredná odborná škola,Handlová
  5. Michal Kollár, SOŠ infor. technológií, Banská Bystrica

Kategória UNI-VS – študenti vysokých škôl

  1. Maroš Pekár, Žilinská univerzita v Žiline
  2. Miroslav Murin, Technická univerzita v Košiciach
  3. Marek Ploštica, Žilinská univerzita v Žiline
  4. Blažej Krajňák, Technická univerzita v Košiciach
  5. Michal Nalevanko, Technická univerzita v Košiciach

Cieľom Sieťového akademického programu Cisco, ktorý je na Slovenských školách už od roku 1999,  je hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Na Slovensku je doň zapojených päť univerzitných pracovísk a viac ako 70 stredných škôl. Ročne tieto školy pripravia viac ako 400 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a CCNP. Od roku 1999 bolo do programu zapojených takmer 50 000 študentov stredných a vysokých škôl.

 

Výročná konferencia programu sieťových akadémií

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú so šírením koronavírusu sa tento ročník konferencie konal 19.6.2020 aj online s využitím videokonferenčného systému Webex a Národnej teleprezentačnej infraštruktúry.

Online komunikácia a kolaborácia, problematika zamestnanosti a budúcnosti vzdelávania boli hlavnými témami tohtoročného už 19. ročníka konferencie slovenských a českých škôl, ktoré sú zapojené do najväčšej globálnej vzdelávacej iniciatívy v oblasti odborného vzdelávania – Sieťového akademického programu Cisco. Konferencia priniesla učiteľom stredných a vysokých škôl množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe.

„Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií.  Vzdelávací systém, ktorý aktuálne tvoria štyri univerzitné pracoviska  a takmer 80 stredných škôl, je schopný ročne pripraviť viac ako 400 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. V súčasnosti v rámci  programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov, do programu bolo doposiaľ zapojených od roku 1999 viac ako 55 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším  aj v  medzinárodnom  meradle,“  konkretizuje  Doc. Ing. František  Jakab, PhD., z Akademického podporného centra programu a riaditeľ Univerzitného  vedeckého  parku  TECHNICOM , Technickej univerzity v Košiciach).