Dňa 28.3.2022 sa v Laboratóriu počítačových sietí realizovala prezentácia našich školiacich a výskumných aktivít pre študentov zo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove. Veríme, že ich návšteva Katedry počítačov a informatiky oslovila a aspoň niektorí z nich sa raz prihlásia ako študenti odboru Informatika, či Kyberbezpečnosť.

Pre naše Laboratórium je návšteva o to vzácnejšia, že daná stredná škola je zapojená do programu Sieťových akadémií Cisco. Za CNL prezentoval Miroslav Michalko za podpory Jozefa Džubáka.