Študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa, ktorí majú povinný predmet Počítačové siete / Bezpečnosť v počítačových sieťach pozor!

Máte možnosť zúčastniť sa dobrovoľného online stretnutia, ktoré sa bude organizovať dňa 29.4.2022 od 13:00

Odkaz na prihlásnie: Webex.

V prípade otázok kontaktujte jozef.dzubak@cnl.sk.

Aktivita je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 026TUKE-4/2021 – Metodická a obsahová inovácia výučby vybraných predmetov z oblasti informačných a komunikačných technológií s orientáciou pre potreby praxe na báze využívania moderných videokonferenčných a kolaboračných  nástrojov.