V tomto cvičení sa predstavujú primárne teoretické koncepty, čiže nosnou je prezentácia.