PS (OK) – Cvičenie 1: Úvod

PS (OK) – Cvičenie 1: Úvod

Úvodná prezentácia do PC sietí. Prepojenie zariadení: Prepojenie zariadení je možné realizovať 4 typmi káblov. Zariadenia môžeme rozdeliť do 2 skupín. Prvú skupinu tvorí prepínač a rozbočovač, druhú skupinu tvoria všetky ostatné...
PS (OK) – Cvičenie 8: Statické smerovanie

PS (OK) – Cvičenie 8: Statické smerovanie

Konfigurácia obláčika INTERNET. Pozor: Počítač má poslednú použiteľnú IPv4 adresu a smerovač druhú použiteľnú adresu. Zapojte sieťové zariadenia. IPv6 adresácia: Zariad. Rozhranie IPv4 adresa Maska pods. IPv6 adresa PC Fa 2001:DB8:0:[cislo]::2/64 – R1 Fa0/0...